Želiš razumjeti spolni moral? Čitaj i razumi Levitski zakonik.

Levitski zakonik je biblijska knjiga koju samo Majka Božja može voljeti, barem se tako na prvi pogled čini. Ova knjiga donosi detalje izraelskog obrednog zakona, načine ređenja, proslave velikih blagdana, razlikovanje čistih od nečistih životinja, okolnosti u kojima se ljudi smatraju nečistima i što trebaju učiniti da bi se ponovno smatrali čistima, detalje o žrtvovanju i drugim prinosima te kaznama za neposluh. Na poseban način, podcrtani su najteži smrtni grijesi kao što su ubojstvo ili spolni razvrat. 

Također, Levitski zakonik objašnjava  Jubilejsku Godinu koja je očito temelj Božje ideje o pravednom društvenom uređenju, ali to je tema za sebe. Ovdje bih htio pohvaliti jednu svijest Levitske kulture za nešto što je u našoj današnjoj kulturi gotovo potpuno iščezlo. Govorim o osjećaju za sveto, koji u potpunosti mijenja sve što smo možda smatrali odbojnim kad je riječ o ovoj knjizi. Jer moralni život počinje se sam od sebe otkrivati sa jednom samo-razumljivom jasnoćom kada dohvatimo taj osjećaj za sveto.

Ja Sam Gospodin

Kroz cijeli Levitski zakonik Bog naglašava svetu narav Svojih zapovjedi, zaključujući ih uvijek sa: ‘Ja Sam Gospodin’. Ovo nije slučaj samo sa pojedinačnim zapovijedima već i sa Zakonom kao cjelinom: Jahve reče Mojsiju: “Govori Izraelcima i reci im: ‘Ja sam Jahve, Bog vaš. Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili; niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim; ne povodite se za njihovim običajima! Vršite Moje naredbe; vršite Moje zapovijedi; prema njima hodite. Ja sam Jahve, Bog vaš. Zato držite Moje zakone i Moje naredbe; tko ih vrši – u njima će naći život. Ja sam Jahve! (Lev 18, 1-5)

Odmah nakon ovog univerzalnog naloga dolaze zakoni koji uređuju spolne odnose. Neka se nitko od vas ne približuje svojoj krvnoj rodbini da otkriva njezinu golotinju. Ja sam Jahve!(Lev 18,6) Kod muškaraca ovo se odnosi na majku, očevu ženu (to je golotinja tvoga oca), sestre, unuke (jer njihova golotinja je tvoja vlastita golotinja), tetke, strine i snahe. Nijedan muškarac ne smije otkrivati golotinju istodobno majke i njene kćeri ili unuke, niti uzimati sestru svoje žene za ženu, kao suparnicu svojoj supruzi.(Lev 18, 6-18)

Nadalje, izraelcima se zabranjuje “leći sa ženom bližnjega svoga i onečistiti se s njom”, isto tako i imati odnose sa ženom tijekom “nečistoće mjesečnog pranja”(Lev, 18,20). Razlog za ovo posljednje nalazimo dva poglavlja dalje. Jer ovim grijehom muškarac bi “razgolio izvor njene krvi i ona sama otkrila izvor svoje krvi”(Lev 20,18). Konačno Gospodin zapovijeda: Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota. Da nisi legao ni s jednom životinjom – od nje bi postao nečist. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opačina.(Lev 18, 22-23)

Poglavlje 18 zaključuje: Ničim se od toga nemojte onečišćavati! Ta svim su se tim onečišćavali narodi koje ja ispred vas tjeram. I zemlja je postala nečista. Zato ću kazniti njezinu opačinu, i zemlja će ispljuvati svoje stanovnike. Vi pak držite Moje zakone i Moje naredbe: ni jedne od tih opačina nemojte počinjati – ni vi ni stranac koji među vama boravi. Sve je te zloće počinjao svijet koji je bio u toj zemlji prije vas te je zemlja postala nečista. Neće li, ako je učinite nečistom, zemlja ispljuvati i vas kako je ispljuvala narod koji je bio prije vas? Jest, svi koji bi počinili bilo koju od tih zloća bit će odstranjeni iz svoga naroda. Zato držite Moje zapovijedi; nemojte se podavati ni jednome od onih odvratnih običaja što su se održavali prije vas; tako se njima nećete onečistiti. Ja sam Jahve, Bog vaš!”

Još jedna odredba u ovom odlomku upada u oči: “Ne smiješ dopuštati da koje tvoje dijete bude žrtvovano Moleku; ne smiješ tako obeščašćivati ime Boga svoga. Ja sam Jahve!”(Lev 18,21) Zanimljivo je da se ona nalazi među tjelesnim grijesima. Kroz cijelo Sveto Pismo klanjanje lažnim bogovima naziva se također bludničenjem. Tako je i u Levitskom zakoniku ovaj grijeh zajedno sa bludnim grijesima izložen kao posebno teška izdaja čovjekova dostojanstva. Konačno u 20. poglavlju susrećemo se s kaznama za ove prijestupe. Za predavanje djece Moleku, za obraćanje zazivačima duhova i vračarima, za sodomiju i lijeganje sa životinjama te za incest, kazna je smrt. Za druge bludne grijehe kazna je izgon. Zaključak je sažetak cijele priče: “Budite Mi dakle sveti, jer sam Ja, Jahve, Svet; Ja sam vas odvojio od tih naroda da budete Moji.” (20,26)

Što znači sve ovo ?

Nama ovo može izgledati vrlo oštro ili čak po današnjim standardima govoreći, netolerantno i glupo. U naše vrijeme skloniji smo prije osuditi Zakon nego njegove prijestupe, posebno kada je riječ o pitanjima spolnosti. To se događa jer smo izgubili svaki osjećaj o tome što za nas znači kad Bog ponavlja da je On Svet. Izgubili smo svaki osjećaj svetosti za ono što bi mogli nazvati prvim darom i prvim blagoslovom. Bog je autor života i ne samo života kao takvog nego života u punom zajedništvu s Njim. On sam je život i jedan neopisivi izvor života. U Bogu, život i ljubav (prava ljubav), nerazdvojivi su i slijedom toga su i život i svetost nerazdvojivi, jer što je svetost nego savršenstvo ljubavi? Bog nas je stvorio na svoju vlastitu sliku i priliku, dajući nam na prvom mjestu dar života, a potom temeljni blagoslov našeg postojanja: “Bog ih blagoslovi i reče im: Plodite se i množite i zemlju napučite.”(Post. 1,28)

U vrijeme Levitskog zakonika kada je ljudsko shvaćanje Božjega plana bilo još uvijek maleno, ovi prvotni blagoslovi poučavali su se tako da su se ljudi odvajali i davana su im jasna i jednostavna pravila o svetosti, o vjernosti njihovom Stvoritelju, jer Bog je rekao:’Ja Sam Gospodin’.

Ali od početka je jasno da život koji Bog želi dijeliti s čovjekom zahtijeva nastavak života i ljubavi kroz obitelj. Formacija koja je započela kroz striktnu zakonsku kulturu, doći će do savršenstva u milosti. U Novom Zavjetu Bog se objavljuje kao jedna beskonačno plodna obitelj. Ono što je Izraelu dano da razumije kroz kategorije zločina i kazne, Novom Izraelu tumači se kroz otkupljenje u Isusu Kristu, kroz navještaj Evanđelja i posvećenjem po Sakramentima Njegove Crkve. Gospodin govori: “Ja sam život…nitko ne dolazi Ocu osim po Meni.”(Ivan 14,6) Sveti Petar izriče implikacije:  Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je Svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano jeBudite sveti jer sam Ja Svet.

Izvorni dar života koji smo primili ima biti ispunjen u vječnosti u jedinstvu s Bogom. “Kradljivac dolazi samo da ukrade, da zakolje i da pogubi; Ja dođoh da život imaju u izobilju da ga imaju.”(Ivan 10,10). Kada bi shvatili što nam je dano, što uistinu jesmo i što ćemo postati, razumjeli bismo da naši životi nisu samo veliki dar, već jedan sveti dar i ne samo veliki i sveti dar nego i dar koji nam omogućuje sudjelovati u davanju života drugima. Tada bismo vidjeli sebe kao hramove Duha Svetoga za svu vječnost i kao sveta stvorenja čija seksualnost je također sveta, jer određeni smo za dar života-koji je također i dar svetosti, dar sudjelovanja u Božjem životu zauvijek. 

Kada naša kultura počne ponovno razumijevati ovu temeljnu stvarnost našeg postojanja – kad naša kultura počne ponovno shvaćati značenje Levitskog zakonika – s užasom ćemo se otkloniti od perverzija naše naravi koje su toliko prevladavajuće u današnjem svijetu. Sada se još ne užasavamo iz jednostavnog razloga jer ne razumijemo naš izvorni dar i blagoslov. Ne razumijemo tko smo. Ali sve ovo upućuje upravo na ono što Levitski zakonik i Sveti Petar govore: ‘Budite sveti jer Ja sam Svet’. Ovo i samo ovo uistinu znači živjeti.

Dr. Jeff Mirus, Catholic Culture

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *