Znameniti katolički vođe javno proturječe dokumentu o ljudskom bratstvu

Prošlog četvrtka pitao sam da li dokument „ljudskog bratstva“ pokazuje da je Franjo anti-papa. Čini se da nekoliko vodećih prelata i filozofa odgovara pozitivno.

 

Kardinal Gerhard Müller, bivši prefekt Kongregacije za nauk vjere, objavio je „Manifest vjere“ (…). Jasno je da je kršćanstvo prava religija i da se niti jedna druga religija ne može smatrati jednakoj vjeri koju sam Isus Krist poučava kroz Jednu Istinsku Crkvu. Zadatak pastira je da ljude, kroz Crkvu, vodi prema vječnom spasenju.

 

Biskup Athanasius Schneider rekao je mnoge slične stvari u svom vlastitom dokumentu “Dar sinovskog posvojenja – kršćanska vjera: ispravna i jedina religija po Božjoj Volji”. On također naglašava da je kršćanstvo Jedina istinska vjera jer ju je sam Bog uspostavio.

 

Direktno napadajući dvije omiljene preokupacije progresivaca, a to su “klimatske promjene” i nekontrolirana “imigracija”, kaže:

„Najhitniji zadatak Crkve u naše vrijeme je briga o promjeni duhovne klime i o duhovnoj migraciji, to jest da se klima nepovjerenja u Isusa Krista, ozračje odbacivanja Kristova Kraljevstva, promijeni u ozračje eksplicitne vjere u Isusa Krista, u prihvaćanje Njegovog Kraljevstva i da ljudi mogu migrirati iz bijede duhovnog ropstva nevjere u sreću sinova Božjih i iz života grijeha u stanje posvećene milosti.

To su migranti o kojima moramo hitno brinuti.“

 

I dok su se ova dva prelata osvrnula na herezu dokumenta o “ljudskom bratstvu”, ne spominjući ni dokument ni Franju, profesor Josef Seifert imenuje oboje u svojoj izjavi „Teška zabrinutost o dokumentu pape Franje iz Abu Dhabija“.

 

On također osuđuje ideju da je Bog htio „pluralizam religija“, tvrdeći da je papa odbacio kršćanstvo potpisujući heretične izjave u tom dokumentu. Na kraju svoje izjave, Seifert izražava nadu da će papa povući tu pogrešku, ali kaže:

 

„Ako on to ne učini, bojim se da se može primijeniti kanonsko pravo prema kojem papa automatski gubi svoju Petrovu službu kada ispovijeda krivovjerje osobito kad ispovijeda zbroj svih krivovjerja.“

 

 

Papa je primio na znanje te primjedbe.

On je uvjerio sve da je to odobrio papinski teolog.

Ali čini se da taj teolog nikada nije vidio taj dokument.

Smatram da je potonje točno.

 

Sada nam se postavljaju dva pitanja:

 

  • Hoće li papa povući svoju pogrešku? ( Neće – HKZ)

 

  • Ako ne, hoćemo li imati hrabrosti i poštenja priznati ono što je očito kao što je to profesor Seifert učinio?

 

 

Sugerirao bih pažljivo proučavanje sva tri odgovora na herezu “ljudskog bratstva”.

 

Molite se da se što više katolika suprotstavi tim pogreškama, koje će, ako ih se ne zaustavi, vjerojatno dovesti do prokletstva mnogih duša.

 

http://restore-dc-catholicism.blogspot.com/2019/02/noted-catholic-leaders-publicly.html

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *