Amoris Laetitia jednostavno nije jasna, nije održiva

Od katolika se nikada nije tražilo niti bi se nadalje trebalo očekivati ​​da izbjegavaju metke kako bi pregovarali o neprijateljevom minskom polju[1] u potrazi za istinom u rukama pastira Crkve. Učenje treba biti jasno, dosljedno i nedvosmisleno. To Amoris Laetitia (AL) nije. Amoris Laetitia se ne može preporučiti svima na čitanje jer nije sigurna. Kao … [Više…]

Kardinal Burke: Zbunjenost, podjela i pogreške mogu biti znak Kraja Vremena

Kentucky, 8.8.2017 – Zbunjenost podjela i pogreške unutar Katoličke Crkve koja dolazi od pastira čak i na najvećim pozicijama daje naslutiti da bi mogli biti na Kraju Vremena, rekao je Kardinal Raymond Burke. Kardinal koji je govorio 22.7. na „ Church Teaches Forum“ u Louisvilleu je rekao da po njegovu mišljenju vremena realno izgledaju apokaliptična. … [Više…]