Franjo nastavlja svoje “kateheze” o Misi 

Na današnjoj Općoj Audijenciji, Franjo nastavlja svoju “katehezu” o Misi i to bizarno. Možda je najbolji način da čitateljima približimo osjećaj ovog predavanja, kroz određene citate gdje se Misa, Euharistija, Euharistijsko slavlje, itd. zamjenjuju riječima “Protestantska služba”. Franjo na početku označava liturgiju kao “molitvu” i “susret”: “Kako bi razumjeli ljepotu Protestantske službe, želim početi sa … [Više…]